Varovanje Osebnih podatkov

Pravila za Varovanje Osebnih Podatkov pri Uporabi Kontaktnega Obrazca na Spletni Strani www.vedro.si
Zbiranje Osebnih Podatkov preko Kontaktnega Obrazca: 1.1. Podjetje zbira osebne podatke le preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.vedro.si. 
1.2. Zbiramo le tiste podatke, ki so potrebni za učinkovit odziv na vprašanje ali povpraševanje posameznika.
Uporaba in Hramba Podatkov: 2.1. Osebni podatki, pridobljeni preko kontaktnega obrazca, se uporabljajo izključno za odgovor na vprašanja ali zahtevane informacije. 
2.2. Podatki se hranijo le toliko časa, kot je potrebno za dokončanje komunikacije z uporabnikom.
Dostop do Podatkov: 3.1. Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni podjetja Vedro, ki so zadolženi za obravnavo vprašanj ali povpraševanj.
Deljenje Podatkov s Tretjimi Osebami: 4.1. Podatki, pridobljeni preko kontaktnega obrazca, se ne delijo s tretjimi osebami brez izrecnega soglasja posameznika.
Varovanje Podatkov: 5.1. Podjetje Vedro se zavezuje k uporabi tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti zbranih osebnih podatkov.
Pravica do Dostopa in Popravka: 6.1. Posamezniki imajo pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni preko kontaktnega obrazca, ter popravek morebitnih natančnostih.
Pravica do Izbrisa: 7.1. Posamezniki lahko zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih preko kontaktnega obrazca, kadar namen obdelave ni več dosežen ali če posameznik umakne soglasje.
Soglasje: 8.1. S posredovanjem podatkov preko kontaktnega obrazca uporabnik izrazi svoje soglasje za obdelavo teh podatkov v skladu s temi pravili.
Odgovornost: 9.1. Odgovornost za spoštovanje pravil za varovanje osebnih podatkov v zvezi s kontaktnim obrazcem nosi vodstvo podjetja Vedro.
Stik za Vprašanja: 10.1. Za vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, dosegljivo preko spletne pošte.

PRAVICE UPORABNIKA
Pravica do Dostopa (člen 15): Uporabnik ima pravico do pridobitve potrditve, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, ter če se, do dostopa do teh podatkov in do informacij o načinu obdelave.
Pravica do Popravka (člen 16): Uporabnik ima pravico zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.
Pravica do Izbrisa (»Pravica do pozabe«) (člen 17): Uporabnik ima pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če ni več potrebno, da se podatki obdelujejo, če pa obstajajo druge zakonite podlage za obdelavo.
Pravica do Omejitve Obdelave (člen 18): Uporabnik ima pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov v določenih primerih, na primer, če je oporekajoč točnost podatkov ali če je obdelava nezakonita.
Pravica do Prenosljivosti Podatkov (člen 20): Uporabnik ima pravico prejeti svoje osebne podatke v strukturiranem, splošno uporabljajočem se in strojno berljivem formatu ter pravico do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu.
Pravica do Ugovora (člen 21): Uporabnik ima pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov v določenih okoliščinah, vključno s profiliranjem.
Pravica, povezana s Samodejnim Odločanjem in Profiliranjem (členi 22, 13): Uporabnik ima pravico, da ni predmet odločitev, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, kadar te odločitve proizvedejo pravne učinke ali podobno pomembno vplivajo nanj.
Pravica do Umika Soglasja (člen 7): Če se obdelava osebnih podatkov izvaja na podlagi privolitve, lahko uporabnik to soglasje kadar koli umakne, pri čemer umik ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala pred umikom soglasja.

Z uporabo kontaktnega obrazca na spletni strani www.vedro.si potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s temi pravili za varovanje osebnih podatkov.